PROGRAM A JÖVŐ VÁROSÁÉRT

TE IS ITT ÉLSZ, NEKED SEM MINDEGY

BIZTONSÁG

FEJLŐDÉS

ZÖLD VÁROS

Győr városvezetése az elmúlt évtizedben eltávolodott Győr lakosságától. A döntéshozatalba a valóságban nincs bevonva a lakosság, a kötelező tájékoztatást sokszor alig észrevehető helyeken oldják meg.

A mesterségesen árokásás természetes következménye, hogy a lakosság érdeklődése a közügyek iránt megszűnt. Ezt pedig érvként használva még tovább mélyítik az árkot. Ez egy ördögi kör, amiből kitörni csak komoly változtatások árán lehet.

A civilek részvétele a város sorsát közvetlenül érintő kérdésekben elengedhetetlen. A kiásott árkokat a város vezetése és a város lakossága között be kell temetni. Helyet kell nekik biztosítani a tárgyalóasztalnál, és meg kell hallgatni a véleményüket, foglalkozni kell a problémáikkal.

ÁTLÁTHATÓSÁG, TRANSZPARENCIA

KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A Civilek Győrért Egyesület a polgári Győrt akarja újjáépíteni. A győrieket bevonni a döntésekbe, meghallgatni a véleményüket. Mert ha egy döntési folyamatban részt vehetnek a győriek, az eredményt is inkább érzik magukénak.

Az önkormányzati pénzügyeket átláthatóvá tesszük, ténylegesen és gyorsan kereshető közbeszerzési adatbázist hozunk létre, a város költségvetését közérthető módon tárjuk a győriek elé. A közbeszerzési eljárások során figyelembe vesszük a környezetvédelem szempontjait, és ösztönözzük a környezetbarát technológiák elterjedését.

A gyor.hu portált sokkal átláthatóbbá és korszerűbbé tesszük. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az e-közigazgatás alapelvvé válik. A Smart City számunkra nem csupán egy hangzatos kifejezés, hanem elérni kívánt cél.

Az élhető város víziója számunkra az, hogy a Belváros legnagyobb része sétálóövezetté alakul, a közterek az emberek kezébe kerülnek, a gépjárművek pedig megállnak a Belváros szélén. A Belváros lakóinak és üzleteinek ingyenes várakozást biztosítunk.

Minden városrészt a tömegközlekedési kapcsolatok révén nem csak a Belvárossal, hanem egymással is összekötjük. Elkezdjük megvalósítani az elővárosi vasútközlekedést. Kiemelt célunk ugyanis, hogy az agglomerációból a városba irányuló gépjárműforgalmat csökkentsük. Támogatjuk az agglomerációban lévő településeket abban, hogy vonzóvá tudják tenni az ott élők számára a közösségi közlekedés használatát, amikor Győrbe indulnak.

Felújítjuk, és kibővítjük a vasútállomást. Évek óta egyik városvezetésnek sem sikerült megoldania azt, hogy egy ilyen csodálatos városnak méltó vasútállomása legyen. Mi megtesszük!

ÉLHETŐ VÁROS

VIRÁGZÓ GYŐR

Valljuk, hogy nem a foghíjakat kell beépíteni minél sűrűbben, és ezzel fullasztóvá tenni a várost, egyúttal végtelenségig terhelni az úthálózatot. Számos olyan terület van a városban, ahol akár új városrészeket építhetnénk föl.

A barnamezők Győr igazi tartalékai! A barnamezők felszámolásakor és ezen területek fejlesztésekor ügyelünk a már meglevő, de elhanyagolt és többszörösen túlterhelt városi infrastruktúra rendbetételére is. Úgy gondoljuk, hogy az infrastruktúra fejlesztése meg kell előzze egy városrész fejlesztését.

Garantáljuk, hogy a fejlesztések nem öncélú, területfoglaló, a várost tovább terhelő módon történnek, hanem illeszkednek a városi stratégiánkba, és alázattal viszonyulnak mind a természethez, mind pedig az épített környezethez.

A fejlődés megállíthatatlan, de az irányát mi szabjuk meg! Győr jövője akkor biztosított, ha nem ragad le egy ágazat mellett. A tudás a jövő kulcsa, éppen ezért az önkormányzati fenntartású intézményekben minden jelentkezőnek elég férőhelyet alakítunk ki.

Az önkormányzati élet kérdéseit, a helyi problémákat is feldolgozva segítünk az intézményeknek abban, hogy praktikus, korszerű oktatási tartalmakat jelenítsenek meg. Például a fenntarthatóságra, demokráciára nevelés, illetve a helyi történelem és a helyi identitás ismereteinek átadása, megerősítése.

Minőségi partnerség keretében ösztönözzük a helyi vállalkozásokat arra, hogy önkéntes vállalásban emelt szintű elvárásokat is teljesítsenek a fenntarthatóság, a városhasználat, a közösségi élet, a civil partnerségek terén.

A közösségi gazdaság platformjait (pl. Airbnb, car sharing, bike sharing) figyelemmel kísérjük és a velük való együttműködésre törekszünk. Startupközpontot létesítünk, ahol lakásirodák helyett inspiráló közösségi környezetben történik az innováció, s ahol szárnyat bonthatnak Győr leginkább jövőbe mutató vállalkozásai.

FEJLŐDÉS

BIZTONSÁG

Az országos, megyei és városi rendőrkapitánysággal együttműködve letesszük a biztonságos város, és a biztonságos városi közlekedés rendszerének alapjait. A közterületi kamerahálózatot bővítjük, és több funkcióval látjuk el. A közlekedésbiztonság javításába hatékonyan bevonjuk ezt a hálózatot, ahogy a bűnmegelőzés területén is kiemelt szerepet szánunk neki.

A helyi polgárőrségek, az önkormányzat, annak szervei, és a rendőrség közös rendszerbe szervezése révén igyekszünk megfékezni a lopások, betörések és egyéb bűncselekmények számának növekedését, és elérni azok minimálisra csökkenését.

Felelős önkormányzat lévén a városi kapitányságnak korszerű, az eredményes munkavégzéshez elengedhetetlen feltételeket biztosító bázis létesüléséért erős lobbitevékenységet folytatunk, hasonlóan a tűzoltóság és a mentők városi bázisainak megépülése érdekében is. 21. századi, okos városfelügyeleti rendszer alapjait tesszük le, mely az itt élők biztonságát és nyugalmát szolgálja, valamint hatékony védelmet biztosít az un. utazóbűnözéssel szemben is.

A Püspökerdőt megőrizzük Győr tüdejének! A gazdasági erdő mellett rekreációs, pihenő parkká alakítjuk, ahol a sportolásnak is rendezett környezetet biztosítunk. Vonzóvá tesszük a kerékpárosoknak, gyalogosoknak egyaránt, a folyóparti részein a horgászoknak, strandolóknak, az Aranypartot kulturált fürdőhellyé fejlesztjük, de ingyenességét megőrizzük. A civil gépjárműveket teljes mértékben kitiltjuk a Püspökerdőből.

Legyen Győr Central Parkja a Püspökerdő! Tanösvények, futópályák, piknikhelyek, természetes vízpartok, horgászhelyek, játszóterek, kalandparkok – ezek csak azok a lehetőségek, amelyeket a természet megrontása nélkül, a Püspökerdőben kialakíthatunk. A legfontosabb, hogy megőrizzük annak, ami: a legdrágább kincse ennek a városnak!

GYŐR TÜDEJE A PÜSPÖKERDŐ

ZÖLD VÁROS

Győrben megszüntetjük a korlátlan szeméttermelést, a szelektív hulladékgyűjtést kényelmesebbé és kötelezővé tesszük, az újrafeldolgozó háttéripar megtelepedését elősegítjük, újabb munkahelyeket teremtve ezzel is. A szemétégetés minimalizálása, az autóforgalom csillapítása, illetve a középtávú épületenergetikai programok révén elérjük, hogy a lakosság és az önkormányzat széndioxid-kibocsátása a következő évtizedben a felére csökkenjen. A köztisztaságot közösségi élménnyé alakítjuk, szemléletformáló kampányt indítunk a „felelős szemetelés” népszerűsítéséért.

Leszámolunk azzal a szemlélettel, hogy ahol majd marad hely, oda ültetünk fát, vagy a kivágottak helyébe majd máshol ültetünk! Az egyik legfőbb városi szervezőerővé tesszük a zöld infrastruktúrát.

A házakon zöldhomlokzatok és zöldtetők kialakítását bátorítjuk, helyi rendeletben határozzuk meg az új építéseknél a napelemek és a zöldtető kialakításának arányát. A civil kezdeményezéseket (pl. Zölden Győrben) felkarolva javítjuk a győriek szemeteléssel szembeni tudatosságát. Nem arra kell büszkének lenni, ha együtt szedjük a szemetet, hanem arra, hogy nem dobjuk el!

Célunk egy összefüggő, az egyes városrészek felől is jó eljutást biztosító, jól karbantartott kerékpárút-hálózat kiépítése Győrben. Szemléletformáló kampányokat indítunk kerékpáros egyesületekkel karöltve annak érdekében, hogy a biciklizés népszerűsége töretlenül emelkedhessen.

Az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben saját forrásból, a városi- és megyei rendőrséggel együttműködve KRESZ-ismereti képzéseket indítunk, a meglévő KRESZ-parkjaink számát tovább bővítjük, azok közelében kerékpárkölcsönzőket létesítünk.

Győr-Bike-ot nagyon jó ötletnek találjuk, de a megvalósítását másképp képzeljük: könnyebbé tesszük a hozzáférést a rendszerhez, a helyi szálláshely-szolgáltatókat bevonjuk a hálózatba, és az ide érkező látogatók már a szállodába való bejelentkezéskor tudnak kerékpárt bérelni, és azt bárhol használni városszerte. További állomásokat telepítünk e szellemben a nagyobb hotelek közvetlen közelébe.

Továbbá B+R kerékpártárolókat alakítunk ki az egész város területén, a tömegközlekedés kiegészítő szolgáltatásaként.

KERÉKPÁROS VÁROS

KUTYABARÁT GYŐR

A Győri Állatmenhelyet önkormányzati gondnokság alá vonjuk, korszerű, folyamatos egészségügyi ellátásra alkalmas egységgel bővített telephelyet biztosítunk nekik, támogatást nyújtunk az örökbefogadás és a felelős állattartás népszerűsítéséhez. A már meglévő futtatók számát tovább növeljük, városszerte több állomást létesítünk az ürülékgyűjtéshez, azokat rendszeresen ürítjük, és a zacskó-adagolókat utántöltjük.

Teret kívánunk adni a kutyás közösségeknek rendezvények szervezéséhez is. Minél szorosabban szeretnénk integrálni őket a városi közösségbe, kutyabarát éttermek és vendéglátóhelyek létesítéséhez nyújtunk támogatást, és a városi rendezvényeket is kutyabaráttá formáljuk.

Az elveszett, elkóborolt állatok felkutatására, a sérült vagy bántalmazott állatok mentésére szakosodott szervezetekkel hatékonyabb együttműködésre törekszünk. Az ezen a területen működő civil szervezetekkel felvesszük és stabilizáljuk a kapcsolatot, városi adatbázist létesítünk az állatokról, hogy minél hatékonyabb legyen a segítségnyújtás.

A tömegközlekedés környezetbaráttá tételével első körben a CITY-busz járatait bővítjük. Kisebb, midi-buszokat állítunk erre a járatra, és azok sűrűbben fognak közlekedni, sokkal több utcát érintve azáltal, hogy méretükből fakadóan könnyebben lehet velük a belvárosi utcákon manőverezni.

Biztonságos, tiszta, jól használható és környezetbarát, 21. századi tömegközlekedést teremtünk, amihez nem szükségesek gigaberuházások. Az idősek, a kismamák, a mozgásukban, látásukban korlátozott emberek ne féljenek buszra szállni, senkinek ne legyen ciki tömegközlekedni!

A hálózatot, a követési sűrűséget az utasok igényei és a minőségi minimumkövetelmények szerint alakítjuk ki! Győrben győri közösségi közlekedés lesz! Észszerű tömegközlekedési tarifarendszert hozunk létre, összehangoljuk az agglomerációt kiszolgáló járatokat, és az elővárosi vasúti közlekedési rendszert a helyi tömegközlekedési rendszerrel.

MINŐSÉGI TÖMEGKÖZLEKEDÉS

AUTÓK HELYETT EMBEREK

Nem tekintjük ellenségünknek az autót, éppen ezért olyan sugár- és körútrendszert építünk ki a meglévő hálózat fejlesztésével, amely szolgálja a város lakóit és az ide érkezőket. Felgyorsítjuk a várost elkerülő gyűrű megépülését. A Szent Imre út tehermentesítése céljából szorgalmazzuk a 821-es út kivezetését a 82-es főútra autópálya-kapcsolattal, valamint az 1-es és 83-mas utak közötti hiányzó szakasz megépülését is.

Ahol szükséges – főleg a lakótelepeken, figyelembe véve az adott városrész adottságait és az ott élők igényeit – parkolóházakat építünk. A felszíni parkolók helyett őrzött, biztonságos, az időjárás viszontagságaitól óvó épületek körül pedig újabb parkokat, játszótereket, közösségi tereket létesítünk. A modern közösségi közlekedési formák (pl. car sharing) fejlődését figyelemmel kísérjük, és amikor elérkezettnek látjuk az idejét, integráljuk várospolitikánkba.

Leszámolunk azzal a gyakorlattal, hogy a műemlék sorsa vagy a lebontás, vagy a lerohasztás. Az országosnál sokkal szigorúbb és kiterjedtebb rendszert építünk ki a város műemlékeinek a védelmére. A műemlékileg jelenleg is védett épületállomány fenntartását, használatát, és alakítását a szakma legmagasabb elvárásainak és a közösségi céloknak megfelelően, befektetőbarát környezetben végezzük.

Gondolunk ugyanakkor a műemléki épületekben lakókra, azokban üzlettel, irodával rendelkezőkre is, számukra az önkormányzat egyedileg biztosít minden infrastruktúrát ahhoz, hogy hozzáértő felújításokat végezhessenek.

A város még megmaradt műemlékeinek tervszerű, megelőző karbantartása sokkal olcsóbb, mint a leromlás megelőzése, vagy a javítás, ezért erre külön rendszert vezetünk be. A város még feltáratlan, de a korábbi évtizedekben jól dokumentált örökségeit felszínre hozzuk, és bemutatjuk, ezzel további erőforrásokat biztosítva a turizmusnak, és azon keresztül a helyei gazdaságnak.

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

VÁROSRÉSZ-KÖZPONTOK

A Civilek Győrért Egyesület egy emberközpontú várost kíván felépíteni. A városszerkezet megújításának alapja számunkra az a régi eszme, amely szerint a városokat még az emberekre tervezték. Segíteni kívánjuk az egyes városrészek központi tereinek kialakítását, mely nem csak az identitásformálásban és közösségépítésben játszik szerepet, de csökkenti is egyben a belváros felé irányuló közlekedési igényt és pozitív gazdasági vonzattal is bír.

A városrészi központokban minden olyan intézmény helyet kap, amely jelenleg kizárólag a Belvárosban érhető el. A városrészi központok összeköttetéseinek érdekében átszervezzük a tömegközlekedést, melynek véleményünk szerint városi kézben a helye.